Vertrouwenscontactpersoon

Ongewenst gedrag; de kranten staan er vol van. Natuurlijk hopen we dat dit niet voor komt bij S.E.V. , maar het is niet uit te sluiten. Het bestuur heeft dan ook geconstateerd dat het wenselijk is om beleid op te stellen met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag. Op initiatief van de gemeente en in samenwerking met NOC/NSF heeft het bestuur Marjan van der Kolk benaderd met de vraag of zij de rol van Vertrouwenscontactpersoon (VCP) op haar wil nemen.

In deze rol kun je Marjan van der Kolk benaderen als je een vraag hebt over of te maken hebt met ongewenst gedrag. Dat kan van alles zijn, zoals pesten, seksuele intimidatie en discriminatie. De Vertrouwenscontactpersoon is er voor ouders, trainers, spelers, vrijwilligers en andere betrokkenen bij de vereniging te benaderen. Gesprekken zijn vertrouwelijk. De VCP biedt een luisterend oor, helpt je waar nodig en kan doorverwijzen voor geschikte hulp. De VCP is geen hulpverlener, maar kan je wel helpen bij het vinden van de juiste weg om het probleem aan te pakken.

Het NOC*NSF heeft een Vertrouwenspunt Sport. Bij hen kan de VCP, indien nodig, terecht voor hulp van een vertrouwenspersoon en advies. Als VCP staat Marjan van der Kolk in contact met het bestuur en zal hen anoniem informeren over de meldingen die worden gedaan. De VCP van S.E.V. kan telefonisch worden benaderd via 06-46246114. Je kunt ook rechtstreeks naar het meldpunt van NOC*NSF bellen. Dit nummer is op werkdagen per dag bereikbaar: 0900 – 202 55 90.