Korfbalvereniging SEV Zelhem is opgericht in 1946 en heeft dus al een lange geschiedenis opgebouwd. De vereniging telt een kleine 150 leden. SEV staat voor Sport En Vriendschap, twee belangrijke factoren die de vereniging bijzonder goed typeren. SEV is een gezellige, actieve en betrokken vereniging, waar iedereen terecht kan die ongedwongen, gezellig, sportief en competitief wil korfballen.

Er wordt veel aandacht besteed aan de wedstrijdcompetitie maar ontspanningsactiviteiten naast de competitie zijn evenzo belangrijk. Er worden zeer regelmatig activiteiten georganiseerd voor en door onze leden om de onderlinge, vriendschappelijke band te verstevigen. De vereniging heeft een Christelijk karakter en daarom worden er geen wedstrijden op zondag gespeeld. Het clubhuis ‘de Knik’, hét centrale punt tijdens het veldseizoen, bevindt zich op Sportpark ‘de Pluimerskamp’ aan de Halseweg 31a in Zelhem.

Bestuurlijk gesproken

Korfbalvereniging SEV Zelhem heeft een dagelijks bestuur welke wordt ondersteund door diverse commissies. Deze commissies zijn belast met het uitvoeren van specifieke taken en bestaan uit enthousiaste vrijwilligers. De leden van het bestuur worden tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) gekozen. Bestuursleden hebben een zittingstermijn van drie jaar, waarna zij aftredend zijn en zich eventueel herkiesbaar kunnen stellen. Er is volgens de statuten van onze vereniging geen maximum gesteld aan het aantal termijnen dat iemand zitting kan hebben in het bestuur. Het bestuur dient volgens de statuten uit minimaal zeven personen te bestaan.

Op dit moment telt het bestuur zes personen. De meest bekende functies zijn die van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Zij vormen het dagelijks bestuur van de vereniging. Het voltallige bestuur bestaat uit de leden van het dagelijks bestuur aangevuld met vertegenwoordigers uit de verschillende commissies. Op deze manier willen wij de informatie vanuit de commissies bij het bestuur krijgen en ook andersom. Alle commissies werken met een eigen jaarplan en een begroting die goedgekeurd wordt door het bestuur.

De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Arnhem onder het nummer: 40119520. Verder beschikt de vereniging over statuten en een huishoudelijk reglement die bij de notaris zijn vastgelegd. Éénmaal per jaar nodigt het bestuur de leden en ouders van jeugdleden uit voor de Algemene Leden Vergadering. Zij kunnen dan hun oordeel uitspreken over het geleverde werk van het bestuur en de diverse commissies en kunnen hun mening geven ten aanzien van de beleidsplannen en begrotingen.

Lidmaatschap

Je kunt op elk moment in het jaar lid worden van de vereniging. Vaak zul je eerst een paar weken meedoen aan trainingen om te kijken of je het wel echt leuk vindt. Die weken ben je kandidaat-lid, en hier zijn wordt geen contributie aan verbonden. Na 4 weken beslis je of je lid wilt worden. Als je lid wordt, begin je met contributie te betalen. Een lidmaatschap duurt tot het einde van het seizoen en kan niet tussentijds worden opgezegd. Dit is omdat je deel uitmaakt van een team en de teamleden verwachten van je dat je ze niet midden in een seizoen in de steek laat. Bovendien betaalt de vereniging jouw contributie door aan de korfbalbond, de KNKV,  en dat is een heel jaar vooruit. Info over de contributie vind je overigens in de link hier rechts op de pagina (door op “Korte Info” te drukken).

Als je je lidmaatschap wilt opzeggen, dien je dat vóór 1 mei van het lopende verenigingsjaar bij de secretaris doen. Een lidmaatschap duurt tot 30 juni van het lopende verenigingsjaar. Als we niets van je horen, gaan we er dus vanuit dat je het volgende seizoen ook speelt. Mocht je verhuizen, of veranderen op een andere manier je gegevens, geef dit dan schriftelijk door aan de secretaris. Met vragen over je lidmaatschap kun je hier altijd terecht. Je persoonlijke gegevens worden tevens aan de korfbalbond verstrekt. Binnen de vereniging wordt de ledenlijst door verschillende commissies gebruikt, maar maar niet aan derden verstrekt.

Contributie

Per 1 april 2019 zijn dit de contributies per leeftijdsgroep:

 per kwartaal
Senioren € 58,00
Junioren € 37,00
Aspiranten € 33,50
Pupillen€ 33,50
Kangoeroes€ 18,75
Kombifit€ 29,00
Niet spelende leden€ 14,50

 

Teamindeling

De teamindeling wordt gemaakt door de Technische Commissie op basis van leeftijd en sterkte. Het is mogelijk, dat je in een hoger of lager team wordt ingedeeld als dat noodzakelijk is. Indien er iets aan de teamindeling verandert, wordt dat meegedeeld. In de meeste gevallen zal de Technische Commissie ook persoonlijk met je praten. Er wordt van je verwacht dat je op tijd aanwezig bent voor trainingen en wedstrijden. Indien je niet kunt spelen, meld je dan tijdig af bij het wedstrijdsecretariaat en bij je teamleider of coach. We kunnen dan een vervanger voor je zoeken. Het kan ook zijn dat je zelf een keer wordt gevraagd om in een ander team te spelen.

Bij het wedstrijdsecretariaat kun je ook terecht met vragen over het wedstrijdprogramma. Zij verzorgen de wedstrijdgegevens en houden contact met de korfbalbond.

Wedstrijdkleding

Jeugd-, junioren- en seniorenteams worden voor zover mogelijk allemaal voorzien van een sponsorshirt. De Sponsor en Promotie Commissie draagt er zorg voor dat elk team wordt voorzien van een shirtsponsor. Enkele teams zijn ook voorzien van een gesponsord trainingspak. Elk team heeft tien wedstrijdshirts welke centraal door een persoon uit het team worden gewassen. De wedstrijdkleding mag je alleen tijdens toernooien en wedstrijden gebruiken die voor de vereniging worden gespeeld. Na elke wedstrijd moeten de wedstrijdshirts worden geteld. Indien er een of meerdere shirts vermist zijn dan moet direct contact worden opgenomen met de contactpersoon van de Sponsor en Promotie Commissie. Op het veld raden we aan om met noppenschoenen te spelen. Vooral indien het veld nat is, zijn gymschoenen zelfs ronduit gevaarlijk. In de zaal wordt gespeeld met zaalschoenen. Houd er rekening mee, dat het in veel sporthallen verboden is om met zwarte zolen te spelen.

Evenementen / Activiteiten

Behalve korfballen worden er regelmatig nevenactiviteiten georganiseerd. Daarvoor zorgt de Activiteitencommissie. Je bent van harte welkom tijdens deze activiteiten, zoals bijvoorbeeld een backto- the-sixties-party, een valentijnsavond, bowlen, een huistoernooi, een stratenkorfbaltoernooi of een smokkeltocht. Ook andere commissies organiseren activiteiten. De Jeugdcommissie organiseert bijvoorbeeld een instuif voor de groepen 1 t/m 4 van de basisscholen, een schoolkorfbaltoernooi, een feestavond en een jeugdkamp. Er is dus veel meer te beleven dan korfbal alleen!

Jeugdkamp

Het jeugdkamp bestaat inmiddels ruim 20 jaar. Het kamp vindt meestal elk jaar op het terrein bij clubhuis de Knik plaats. Bijna alle jeugdleden gaan hier jaarlijks naar toe. In een vol weekend wordt in een speciaal thema een programma opgezet, dat voor iedereen leuk is. Dat geldt zowel voor de deelnemers als voor de leiding. Je kunt aan het jeugdkamp deelnemen als je welp, pupil of aspirant bent. Opgave voor het kamp wordt aangekondigd in het clubblad.

Communicatie

Communicatie naar de leden geschiedt door middel van de website, het secretariaat, speciale Whatsapp groepen, zoals voor teams en werkgroepen en een Intranet dat vanaf 2019 van start gaat.

Kaderleden

Er zijn een groot aantal kaderleden actief om de vereniging draaiende te houden. Vele handen maken immers licht werk en bovendien proberen we zoveel mogelijk zelf te doen en te organiseren, zodat het lidmaatschap betaalbaar blijft.

Trainers, begeleiders, bardienstmedewerkers, bestuurders, commissieleden en overige kaderleden stoppen veel tijd in hun hobby en dat wordt door vele leden zeer gewaardeerd. Jaarlijks wordt voor deze kaderleden een bijzondere vrijwilligersavond georganiseerd om hen voor al die activiteiten te bedanken. Voor de korfbalvereniging SEV Zelhem is het de manier om de contributie laag te houden.

Als je mee wilt helpen aan acties of iets mee wilt organiseren, een team wilt begeleiden, training geven, in een commissie of in het bestuur wilt zitten, neem dan contact op ons. Je ervaring als kaderlid is meestal leerzaam en komt ook in het dagelijks leven goed van pas. Bovendien kun je (net als tientallenandere kaderleden) ook veel plezier beleven aan de organisatie van activiteiten binnen onze vereniging.