Het bestuur stuurt de diverse commissies en werkgroepen aan en is eindverantwoordelijk voor hun beleid. Daarnaast is het bestuur eindverantwoordelijk voor de financiën en draagt zorg voor goede en tijdige communicatie naar haar leden en andere stakeholders. Een andere kerntaak is het onderhouden van goede banden met de sponsoren en anderen die de vereniging steunen, het gemeentebestuur van Bronckhorst en de Nederlandse Korfbalbond, de KNKV.

 

Dagelijks bestuur

Overige bestuursleden

  • Vertegenwoordiger Jeugdcommissie: Lisa Mennink