Op de algemene ledenvergadering werd als vanouds terug en vooruitgekeken, dit keer door de nieuwe voorzitter Froukje van Eerde. Het is fijn om vast te stellen dat het ledenbestand van S.E.V. is gegroeid afgelopen jaar. Niet alleen de jongste jeugd groeit, maar er is ook een groeiende groep KombiFitters, die elke maandagavond om 19.30 uur sportieve activiteiten doen bij de Knik.

Er zijn veel actieve vrijwilligers die de club draaiende houden.

Ook werden de jubilarissen door de voorzitter in het zonnetje gezet.

Van de zeven jubilarissen waren er zes aanwezig en daar werd ruimschoots bij stilgestaan.

Jasper Korten is 25 jaar lid van de S.E.V., Ab Luimes en Annie Lubbers zijn beiden 40 jaar lid en Hans Westerveld is 50 jaar lid.

Echtpaar Dinie Hoftijzer is 60 jaar lid en erelid Henk Hoftijzer is zelfs 70 jaar lid van de vereniging.